Dyrefysioterapi med mærkbare resultater


En vigtig forudsætning for god træning er forståelsen af de grundlæggende, fysiologiske principper, der ligger bag.
Det er nødvendigt at give rytterne mulighed for at få en vis viden om hestens bevægeapparat og biomekanik, og at lære om menneskets fysiologi og anatomi. Det vil ikke blot give en bedre indsigt i de problemstillinger, der kan opstå i forhold til træningen og eventuelle skader, men også en mere komplet forståelse af sammenspillet mellem hest og rytter.En rytter, som er muskulært veludviklet og i god fysisk form, kan bruge sin indvirkning på hesten langt mere målrettet og præcist, end en fysisk utrænet rytter.

Ridesporten bliver stadig mere teknisk krævende, så den velkoordinerede og afbalancerede rytter vil altid have en fordel.Som uddannet træner, human- og hestefysioterapeut,  oplever jeg ofte, at helbredsmæssige problemer hos hesten, skyldes begrænsninger i rytterens rideteknik og  fysik.